Korczowski home page

Malewicz-Kantor-Korczowski 1985

Galera Brama przy Uniwersytecie Warszawskim na Krakowskim Przedmiesciu 24
Warszawa, Czerwiec 1989


Bogdan Korczowski "Listy do Malewicza" ("Lettres à Malevitch")
Wystawa obejmujaca prace Korczowskiego z lat 1980 -1989
kuratorzy: Dariusz Glowacki ,Leszek Jampolski ,Jaroslaw Daszkiewicz


"..c'est seulement dans la sensations de la liberté que nous pouvons trouver de nouvelles formes "..... Kazimir Malevitch 1930
"...tylko w poczuciu wolnosci mozemy odkrywac nowe formy ".... Kazimierz Malewicz 1930

Korczowski instalacja, olej 1989 "Listy do Kazimierza Malewicza" :Rozmiar: 280 cm x 180 cm 
Korczowski installation 1989 "Lettres à Kazimir Malevitch" huile sur toile 280 cm x 180 cm

Korczowski "List do Malewicza " 1980 litografia

Korczowski" List do Malewicza" 1985 Litoserigrafia

home