Korczowski home page

 

Bogdan Korczowski 1988 "L'Echelle de Jacob"(Drabina Jakuba) huile/olej 200 cm x 300 cm

Kolekcja Muzeum Narodowe w Warszawie/Collection Musee National Varsovie

Korczowski "Drabina Jakuba" olej 1988


affiche/poster

Bogdan Korczowski
"Malarstwo/Peinture"
Kuratorzy-Curateurs:
Jacek Werbanowski, Darius Glowacki


Galerie Nationale ZACHETA
Warszawa-Varsovie
Zacheta- Narodowa Galeria Sztuki
pl. Malachowskiego 3

czerwiec-juin 1989

Catalogue preface par Wladyslawa Jaworska

 


Korczowski "Cel"(Cible) 1989Bogdan Korczowski & Jacek Werbanowski
ZACHETA Warszawa 1989


 

Korczowski Zacheta 1989

 

 

Edition: Deux catalogues-Dwa katalogi

ZACHETA Zacheta– Narodowa Galeria Sztuki 1989

prefaces (polonais-anglais) Wladyslawa Jaworska et Jacek Werbanowski,
20 pages,format: 21 x 21 cm,8 reproductions en couleurs.

Supplément: 8 pages 23x27 cm -Exposition Zacheta 1989
(uniquement les images)